Terms & service

Splošno + -

1.člen

Storitve obsegajo vso ponudbo objavljeno na naši spletni strani ideja21.agency ali pa stvari dogovorjene v pisni obliki (e-pošta, sms).

Storitve so v celoti produkt našega znanja in razvoja podjetja spletna IDEJA 21, Rok Pintarič s.p. (v nadaljevanju: “Izvajalec”), ki ima na njem vse avtorske in sorodne pravice. Prav tako, smo do prejetja celotnega plačila lastnik naših projektov in storitev.

2.člen

Izbrane storitve so Naročniku na voljo v treh delovnih dneh po zaključku projekta vzpostavitve in prejemu plačila izvedbe in zakupa. S plačilom akontacije izvedbe in zakupa je sklenjena pogodba med Izvajalcem in Naročnikom, obe stranki pa zavezujejo ti pogoji.

Naročnik s končnim plačilom storitve pridobi pravico do uporabe naših storitev. Vsi podatki in informacije, zbrani v sistemu storitev tekom uporabe spletnih rešitev so last naročnika.

Če Naročnik kljub obvestilom o poteku računa ne plača celotne storitve, mesečnega vzdrževanja ali gostovanja ter domene, se spletno mesto avtomatično deaktivira. V kolikor se spletno mesto ne podaljša v roku 1 meseca po deaktivaciji, je Izvajalec upravičen do enostranske odpovedi pogodbe in s tem izbrisa uporabnikovega računa in spletne strani Naročnika skupaj z vsemi vsebinami in podatki, brez obveznosti do Naročnika.

Akontacija se plača pred zečetkom projekta v višini vsaj 30% celotne cene in se s tem potrdi izvedba in potrjuje splošne pogoje podjetja Ideja21 Rok Pintarič s.p..

Rok plačila (valuta) je 7 dni po opravljeni storitvi.

V izrednih razmerah (beri: če je bil dogovor pred projektom, da bo rok plačila večji od 30 dni) se rok plačila lahko spremeni.

Trajanje zakupa + -

3.člen

Naročnik plača zakup za dogovorjeno obdobje. Sistem o poteku zakupa Naročnika obvesti:

  • 15 dni pred potekom zakupa,
  • 8 dni pred potekom zakupa,
  • na dan poteka zakupa

Če Naročnik niti v 8 dneh po poteku zakupa, le-tega ne podaljša za izbrano obdobje, lahko spletna rešitev vključno s paketom gostovanja ter e-maili, preneha delovati do prejema naslednjega plačila. Plačila se knjižijo najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema.

V primeru, da obveznosti niso obnovljene v 1 mesecu po poteku zakupa si pridržujemo pravico, da spletno mesto izbrišemo iz baze spletnih mest in gostovanja.

Ponovni vklop zamrznjenega spletnega mesta se plača 149,90€.

Obdelovanje podatkov + -

4.člen

Izvajalec osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice Naročnikov v zvezi s tem, so določene v Pravilniku o zasebnosti, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev za uporabo storitev in je dostopen na tej povezavi.

Naročnikove pravice + -

5.člen

Naročnik z plačilom oz. podaljšanjem zakupa spletnih rešitev pridobi naslednje pravice za čas trajanja zakupa:

  • brezplačno telefonske/e-mail pomoči ob plačilu letnega zakupa v obsegu, navedenemu v veljavnem ceniku, v ponudbi ali pogodbi,
  • zakup izbranih spletnih rešitev (naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, ne pa tudi drugih avtorskih pravic),
  • storitev gostovanja izbranih spletnih rešitev v obsegu, določenem v ponudbi oz. pogodbi.
  • dostop do nadzorne plošče projekta

Obveznost naročnika + -

6.člen

Naročnik mora ves čas skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne dodajati spornih ali škodljivih datotek ali pošiljati SPAM e-pošte.

Na spletnem mestu ideja21.agency je prepovedana kakršnakoli uporaba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta.

Odgovornost izvajalca + -

7.člen

Izvajalec ne odgovarja za vsebine na spletnih mestih Naročnikov, za njihov izvor, avtorske pravice ali za kakršnekoli posledice, ki bi nastale z vsebinami na spletnih rešitev Naročnikov. V primeru zahteve iz strani državnega organa ali drugih pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, bo Izvajalec odstranil vsebine iz spletne strani naročnika, v primeru ponavljajočih se kršitev pa odstranil uporabniški račun Naročnika, brez povrnitve zakupa.

Prenehanje sodelovanja + -

8.člen

Naročnik ali izvajalec lahko kadarkoli brez razloga prekineta sodelovanje s pisnim obvestilom. Odpovedni rok ni opredeljen.

V primeru, da storitev ni bila dokončana se plača sorazmerni delež porabljenih ur po ceniku 35€/uro.

V kolikor se Izvajalec ni držal dogovorjenih členov pogodbe, lahko Naročnik zahteva vračilo denarja.

Rok izvedbe + -

9.člen

Rok izvedbe določene storitve se določi ob začetku projekta.
Spletne rešitve so opravljene v roku 30 delovnih dni (ne velja za storitve po meri).

Rok izvedbe začne tečt, ko Naročnik zagotovi ves material.

Pravice do izklopa strani + -

10.člen

V kolikor račun za opravljeno storitev ni poravnan v 14 dneh po preteku valute si pridržujemo pravico do izklopa spletnih strani, gostovanja in e-pošte.

Ponovni vklop storitev traja med 3 in 5 delovnih ur.

Obračuna se po ceniku 35€/uro.

Ostalo + -

11.člen

Pridržujemo si pravico do spremembe začetne cene projekta v kolikor storitev, ki jo želi naročnik ni bila v prvotnem planu in potrjeni ponudbi.

Vsaka dodatna ura se obračuna 35€/uro.

Podpora + -

Za vsa vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki 070 875 806 ali pa na info@ideja21.si.

MARIBOR, dne 1.4.2020

IDEJA 21, Rok Pintarič s.p.
Direktor: Rok Pintarič