1.člen

Storitve obsegajo vso ponudbo objavljeno na naši spletni strani ideja21.agency ali pa stvari dogovorjene v pisni obliki (e-pošta, sms).

Storitve so v celoti produkt našega znanja in razvoja podjetja spletna IDEJA 21, Rok Pintarič s.p. (v nadaljevanju: “Izvajalec”), ki ima na njem vse avtorske in sorodne pravice. Prav tako, smo do prejetja celotnega plačila lastnik naših projektov in storitev.

2.člen

Izbrane storitve so Naročniku na voljo v treh delovnih dneh po zaključku projekta vzpostavitve in prejemu plačila izvedbe in zakupa. S plačilom akontacije izvedbe in zakupa je sklenjena pogodba med Izvajalcem in Naročnikom, obe stranki pa zavezujejo ti pogoji.

Naročnik s končnim plačilom storitve pridobi pravico do uporabe naših storitev. Vsi podatki in informacije, zbrani v sistemu storitev tekom uporabe spletnih rešitev so last naročnika.

Če Naročnik kljub obvestilom o poteku računa ne plača celotne storitve, mesečnega vzdrževanja ali gostovanja ter domene, se spletno mesto avtomatično deaktivira. V kolikor se spletno mesto ne podaljša v roku 1 meseca po deaktivaciji, je Izvajalec upravičen do enostranske odpovedi pogodbe in s tem izbrisa uporabnikovega računa in spletne strani Naročnika skupaj z vsemi vsebinami in podatki, brez obveznosti do Naročnika.

Akontacija se plača pred zečetkom projekta v višini vsaj 30% celotne cene in se s tem potrdi izvedba in potrjuje splošne pogoje podjetja Ideja21 Rok Pintarič s.p..

Rok plačila (valuta) je 7 dni po opravljeni storitvi.

V izrednih razmerah (beri: če je bil dogovor pred projektom, da bo rok plačila večji od 30 dni) se rok plačila lahko spremeni.

3.člen

Naročnik plača zakup za dogovorjeno obdobje. Sistem o poteku zakupa Naročnika obvesti:

  • 15 dni pred potekom zakupa,
  • 8 dni pred potekom zakupa,
  • na dan poteka zakupa

Če Naročnik niti v 8 dneh po poteku zakupa, le-tega ne podaljša za izbrano obdobje, lahko spletna rešitev vključno s paketom gostovanja ter e-maili, preneha delovati do prejema naslednjega plačila. Plačila se knjižijo najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema.

V primeru, da obveznosti niso obnovljene v 1 mesecu po poteku zakupa si pridržujemo pravico, da spletno mesto izbrišemo iz baze spletnih mest in gostovanja.

Ponovni vklop zamrznjenega spletnega mesta se plača 149,90€.

4.člen

Izvajalec osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice Naročnikov v zvezi s tem, so določene v Pravilniku o zasebnosti, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev za uporabo storitev in je dostopen na tej povezavi.

 

5.člen

Naročnik z plačilom oz. podaljšanjem zakupa spletnih rešitev pridobi naslednje pravice za čas trajanja zakupa:

  • brezplačno telefonske/e-mail pomoči ob plačilu letnega zakupa v obsegu, navedenemu v veljavnem ceniku, v ponudbi ali pogodbi,
  • zakup izbranih spletnih rešitev (naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, ne pa tudi drugih avtorskih pravic),
  • storitev gostovanja izbranih spletnih rešitev v obsegu, določenem v ponudbi oz. pogodbi.
  • dostop do nadzorne plošče projekta

6.člen

Naročnik mora ves čas skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne dodajati spornih ali škodljivih datotek ali pošiljati SPAM e-pošte.

Na spletnem mestu ideja21.agency je prepovedana kakršnakoli uporaba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta.

7.člen

Izvajalec ne odgovarja za vsebine na spletnih mestih Naročnikov, za njihov izvor, avtorske pravice ali za kakršnekoli posledice, ki bi nastale z vsebinami na spletnih rešitev Naročnikov. V primeru zahteve iz strani državnega organa ali drugih pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, bo Izvajalec odstranil vsebine iz spletne strani naročnika, v primeru ponavljajočih se kršitev pa odstranil uporabniški račun Naročnika, brez povrnitve zakupa.

8.člen

Naročnik ali izvajalec lahko kadarkoli brez razloga prekineta sodelovanje s pisnim obvestilom. Odpovedni rok ni opredeljen.

V primeru, da storitev ni bila dokončana se plača sorazmerni delež porabljenih ur po ceniku 35€/uro.

V kolikor se Izvajalec ni držal dogovorjenih členov pogodbe, lahko Naročnik zahteva vračilo denarja.

9.člen

Rok izvedbe določene storitve se določi ob začetku projekta.
Spletne rešitve so opravljene v roku 30 delovnih dni (ne velja za storitve po meri).

Rok izvedbe začne tečt, ko Naročnik zagotovi ves material.

 

10.člen

V kolikor račun za opravljeno storitev ni poravnan v 14 dneh po preteku valute si pridržujemo pravico do izklopa spletnih strani, gostovanja in e-pošte.

Ponovni vklop storitev traja med 3 in 5 delovnih ur.

Obračuna se po ceniku 35€/uro.

 

 

 

11.člen

Pridržujemo si pravico do spremembe začetne cene projekta v kolikor storitev, ki jo želi naročnik ni bila v prvotnem planu in potrjeni ponudbi.

Vsaka dodatna ura se obračuna 35€/uro.

 

 

 


Za vsa vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki 070 875 806 ali pa na info@ideja21.si.

MARIBOR, dne 1.4.2020

IDEJA 21, Rok Pintarič s.p.
Direktor: Rok Pintarič